Anunț promovare în grad profesional

Anunț promovare în grad profesional


Nr. 882/ 18.10.2023


ANUNŢ


În conformitate cu prevederile art.31 din Legea nr. 153/2017 şi ale art. 41^1 din H.G. nr. 1336/2022, în luna ianuarie 2023 va avea loc la sediul Filarmonicii de Stat Sibiu examenul de promovare în grad profesional, conform următorului calendar:

- afișare anunț examen promovare 18.10.2023 ora 15.00
- desfăşurarea probei de audiție/scrisă 01.11.2023 orele 14.00-15.30
- afișarea rezultatelor 01.11.2023 ora 16.00
- depunerea contestațiilor în urma probei  de audiție – termen limită 02.11.2023 ora 16.00
- afişarea rezultatelor finale în urma soluţionării contestaţiilor (dacă este cazul) 03.11.2023 ora 11.00

pentru următorii salariați:

Nr. crt. Funcţia/grad profesional Gradul profesional în care urmează să promoveze Ora de examinare
1 Artist intrumentist vioară/debutant II 14.00
2 Referent de specialitate/grad II I 14.30
3 Artist instrumentist violoncel/grad I IA 15.00

Examenul de promovare în grad profesional se va desfășura în Sala Mare a Filarmonicii de Stat Sibiu și va fi înregistrat video.

Repertoriul este anexat la prezentul anunț.

Bibliografie promovare grad profesional II
Artist instrumentist vioară

Recital
-  W.A.Mozart concertul 3, 4 sau 5 pt vioară și orchestră, prima parte cu cadență
-  o lucrare la alegere dintre:
a) J.S.Bach - Sonate și partite pt vioară solo (2 părți complementare, sau Chaccona)
b) N. Paganini - Capricii pentru vioara solo
c) piesă de virtuozitate pentru vioară
Citire de fragmente orchestrale:
(știme de vioara a ll-a)
- J.Brahms - Simfonia nr.4, partea a ll-a, 6 măsuri înainte de reper E până la măsura a 8-a după E ; partea a lV-a, de la reper B până la D
- S. Rahmaninov - Simfonia nr2 în mi minor partea a ll-a, Meno mosso după reper 32 până la reper 35
- R. Strauss - Don Juan, prima pagina
- S. Prokofiev - Simfonia clasică, partea a lV-a
Citire la prima vedere

Bibliografie promovare grad profesional I
Referent de specialitate (biblioteca muzicală)


1. Legea 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe.
2. Metode de redactare și corectare a partiturilor de orchestră.
3. Care sunt procedurile legale privind dreptul de autor și drepturile conexe, corectare a partiturilor și stimelor simfonice.
4. Care sunt procedurile de declarare a concertelor și lucrărilor din repertoriul unei instituții muzicale, care trebuie transmise organismelor de colectare de drepturi conexe.

Bibliografie promovare grad profesional IA
Artist instrumentist violoncel


- O parte de concert, la alegere, apartinând uneia dintre perioadele stilistice consacrate.
- O mișcare, la alegere, din una dintre Suitele pentru violoncel solo de Johann Sebastian Bach
- Pasaje de orchestra:
        1) W.A. Mozart - Overture la Nunta lui Figaro - primele 23 de măsuri.
        2) L.V. Beethoven - Simfonia nr. 9, partea a doua măsurile 17-57.
        3) J. Brahms - Simfonia nr. 2, partea a patra, primele 42 de masuri

Alte sugestii

PROCES VERBAL DE AFIŞARE cu ocazia afișării rezultatului final la examenul de promovare în grad profesional II pentru consultant artistic, din cadrul Filarmonicii de Stat Sibiu
PROCES VERBAL DE AFIŞARE cu ocazia afișării rezultatului final la examenul de promovare în grad profesional I pentru artist instrumentist trompetă, din cadrul Filarmonicii de Stat Sibiu
PROCES VERBAL DE AFIŞARE cu ocazia afișării rezultatului final la examenul de promovare în grad profesional I pentru artist instrumentist flaut, din cadrul Filarmonicii de Stat Sibiu
Proces verbal / Rezultatele examenului de promovare organizat pentru funcţia contractuală de artist instrumentist
Proces verbal / Rezultatele examenului de promovare organizat pentru funcţia contractuală de consultant artistic