Informații utile în contextul pandemiei COVID-19


Norme și măsuri pentru prevenirea și combaterea răspândirii COVID-19 – valabile începând cu data de 25.10.2021


Având în vedere:

HOTĂRÂREA nr. 76/23.10.2021 a Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Sibiu privind aprobarea măsurilor care se aplică pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei COVID-19, conform Hotărârii Guvernului nr. 1090/2021, cu modificările și completările ulterioare aduse de Hotărârea Guvernului nr. 1130/2021,

“organizarea și desfășurarea activității în cadrul cinematografelor, instituțiilor de spectacole și/sau concerte sunt permise cu participarea publicului până la 30% din capacitatea maximă a spațiului și cu purtarea măștii de protecție. Participarea este permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, respectiv persoanele care se află în perioada cuprinsă întrea 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusulSARS-CoV-2, în condițiile stabilite prin ordinul comun al ministruluiculturii și al ministrului sănătății, emis în temeiul art. 44 și al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările și completările ulterioare;”

La nivelul Filarmonicii de Stat Sibiu se vor lua următoarele măsuri:

  • Obligativitatea purtării măștii de protecție în spațiile publice închise și la locul de muncă.
  • Accesul publicului se face în limita a maxim 30% din numărul de locuri disponibile, ca măsură de siguranță sanitară;
  • Activitatea cu publicul se va desfășura în interiorul intervalulului orar 5:00-21:00;
  • Participarea la evenimente este permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare și pentru persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV2, în condițiile stabilite prin ordinul comun al ministrului culturii și al ministrului sănătății, emis în temeiul art. 44 și al art. 71 alin.(2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările și completările ulterioare;
  • Dovada vaccinării sau trecerii prin boală pentru cetățenii UE se realizează prin intermediul certificatului digital al UE privind COVID care va fi scanat de organizator prin aplicația mobilă de verificare, iar în cazul cetățenilor străini și apatrizi definiți potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, republicată, cu modificările și completările ulterioare, prin intermediul documentului de vaccinare emis de unitatea sanitară din afara României unde a fost administrat vaccinul sau, după caz, a documentului care atestă trecerea prin boală prezentat în limba țării respective și în limba engleză;
  • Copiii cu vârsta sub 12 ani sunt exceptați de la această regulă;
  • Purtarea măștii de protecție în toate spațiile, precum și pe toată durata evenimentelor rămâne obligatorie, cu excepția copiilor cu vârsta sub 5 ani;
  •  Accesul în Filarmonica de stat Sibiu este permis numai în condițiile unui triaj observațional, ce presupune măsurarea temperaturii fiecărui vizitator/spectator. 
  • La intrarea în instituție, este obligatorie folosirea dezinfectanților pentru mâini. Masca de protecție este obligatorie pe toată durata vizitei.
Pentru mai multe informații privind accesul, vă rugăm să sunați la: 0735.566.486.

Alte sugestii

Lista funcțiilor personalului contractual la 30.09.2021
Concurs director tehnic
Anunt concurs promovare grad. Iulie 2021