Rezultatele examenului de promovare organizat pentru funcţiile contractuale de artisti instrumentiști

Rezultatele examenului de promovare organizat pentru funcţiile contractuale de artisti instrumentiști


Anexa 2
la Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea examenului de promovare a personalului contractual plătit din fonduri publice din cadrul Filarmonicii de Stat Sibiu

Rezultatele examenului de promovare organizat
pentru funcţiile contractuale de artisti instrumentiști 


Având în vedere prevederile HG 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, comisia de examinare comunică următoarele rezultate ale examenului de promovare:

Alte sugestii

Raport cu privire la modalitatea de utilizare în exercițiul financiar 2023 a sumelor corespunzătoare cotei de 2% din impozitul pe venit încasat la bugetul de stat pentru finanțarea Filarmonicii de Stat Sibiu pe anul 2023
Lista funcțiilor personalului contractual de la Filarmonica de Stat Sibiu la data de 29.03.2024
Raport anual 2023 cu privire la respectarea normelor de conduită de către personalul contractual
Decizia Managerului Filarmonicii de Stat Sibiu nr. 116/28.02.2024.
Rezultatele examenului de promovare organizat pentru funcţiile contractuale de artisti instrumentiști