Rezultatele examenului de promovare organizat pentru funcţiile contractuale de artisti instrumentiști

Rezultatele examenului de promovare organizat pentru funcţiile contractuale de artisti instrumentiști


Anexa 2
la Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea examenului de promovare a personalului contractual plătit din fonduri publice din cadrul Filarmonicii de Stat Sibiu

Rezultatele examenului de promovare organizat
pentru funcţiile contractuale de artisti instrumentiști 


Având în vedere prevederile HG 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, comisia de examinare comunică următoarele rezultate ale examenului de promovare:

Alte sugestii

CONCURS PENTRU OCUPAREA UNUI POST VACANT DE ARTIST INSTRUMENTIST PERCUȚIE GRAD IA CONTRACTUAL VACANT–PERIOADĂ NEDETERMINATĂ
CONCURS PENTRU OCUPAREA UNUI POST VACANT DE SOLIST INSTRUMENTIST CLARINET GRAD IA CONTRACTUAL VACANT– PERIOADĂ NEDETERMINATĂ
CONCURS PENTRU OCUPAREA UNUI POST VACANT DE ARTIST INSTRUMENTIST CONTRABASS GRAD II CONTRACTUAL VACANT–PERIOADĂ NEDETERMINATĂ
CONCURS PENTRU OCUPAREA A DOUA POSTURI VACANTE DE ARTIST INSTRUMENTIST VIOARA GRAD II CONTRACTUAL VACANT–PERIOADĂ NEDETERMINATĂ
Proces-verbal al ședinței Consiliului Administrativ al Filarmonicii de Stat Sibiu, încheiat astăzi 12.07.2024 cu privire la ordinea de zi și modul de soluționare al acesteia