REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE AL FILARMONICII DE STAT SIBIU

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE AL FILARMONICII DE STAT SIBIU


Hotărârea Consiliului Județean Sibiu nr. 369/2023 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Filarmonicii de Stat Sibiu

Regulamentul de organizare și funcționare al Filarmonicii de Stat Sibiu

Alte sugestii

Anunț examen promovare artist intrumentist flaut, artist instrumentist trompetă, consultant artistic
Raport cu privire la modalitatea de utilizare în exercițiul financiar 2023 a sumelor corespunzătoare cotei de 2% din impozitul pe venit încasat la bugetul de stat pentru finanțarea Filarmonicii de Stat Sibiu pe anul 2023
Lista funcțiilor personalului contractual de la Filarmonica de Stat Sibiu la data de 29.03.2024
Raport anual 2023 cu privire la respectarea normelor de conduită de către personalul contractual
Decizia Managerului Filarmonicii de Stat Sibiu nr. 116/28.02.2024.