Concurs secretar muzical grad DEB


Filarmonica de Stat Sibiu, cu sediul în localitatea Sibiu, strada Cetății, număr 3-5, județ Sibiu, organizează CONCURS PENTRU OCUPAREA UNUI POST CONTRACTUAL VACANT DE SECRETAR MUZICAL GRAD DEB - COMPARTIMENT ARTISTIC, PERIOADĂ NEDETERMINATĂ.

Alte sugestii

Rezultatul final al analizei noului proiect de management depus de managerul Filarmonicii de Stat Sibiu, domnul Cristian Călin Lupeș
Centralizator nominal privind concursul organizat în data de 02.05.2022 - proba scrisă, respectiv proba de interviu din data de 06.05.2022 pentru ocuparea unui post de economist IA
Rezultatele probei de interviu la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de ECONOMIST gr. IA din cadrul Filarmonicii de Stat Sibiu
Rezultatul analizei noului proiect de management depus de managerul Filarmonicii de Stat Sibiu, domnul Cristian Călin Lupeș, pentru a doua etapă - interviul
Rezultatul primei etape de analiză a noului proiect de management depus de managerul Filarmonicii de Stat Sibiu, domnul Cristian Călin Lupeș