Concurs pentru ocuparea postului vacant de economist grad IA studii superioare


Filarmonica de Stat Sibiu cu sediul în localitatea Sibiu, strada Cetății, număr 3-5, județul Sibiu, organizează:
Concurs pentru ocuparea unui post contractual vacant de ECONOMIST grad IA – Compartiment Administrativ, perioadă nedeterminată
Concursul va avea loc în conformitate cu prevederile H.G. nr. 286/2011 în data de 02.05.2022-proba scrisă, începând cu ora 10.00 şi în data de 06.05.2022- proba de interviu, începând cu ora 10.00.
Depunerea dosarelor de înscriere la concurs se face până la data de 21.04.2022, ora 15.00 la sediul instituţiei din Sibiu, strada Cetăţii, nr. 3-5.
Condiții generale/specifice:
- studii superioare de lungă durată absolvite cu diploma de licență – științe economice;
- vechime în specialitatea studiilor (științe economice) – minim 6 ani și 6 luni;
Pentru relaţii suplimentare, vă rugăm să sunaţi la următorul număr de telefon: 0269/206516 - persoana de contact – ec. Petru Cătălina – Compartiment Salarizare

Alte sugestii

Centralizator nominal privind concursul organizat în data de 02.05.2022 - proba scrisă, respectiv proba de interviu din data de 06.05.2022 pentru ocuparea unui post de economist IA
Rezultatele probei de interviu la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de ECONOMIST gr. IA din cadrul Filarmonicii de Stat Sibiu
TABEL NOMINAL cu rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de economist, grad IA din cadrul Filarmonicii de Stat Sibiu
TABEL NOMINAL cu rezultatele selecției dosarelor de înscriere la concursul organizat în vederea ocupării postului de economist - grad profesional IA în cadrul Filarmonicii de Stat Sibiu