Informații utile în contextul pandemiei COVID-19


Norme și măsuri pentru prevenirea și combaterea răspândirii COVID-19 – valabile începând cu data de 08.01.2022


În condiţiile art. 5 alin. (3) lit. a) din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, conform Hotărârii Guvernului nr. 1090/2021, cu modificările şi completarile ulterioare aduse de Hotărârea Guvernului nr. 1130/2021 cu modificările şi completările ulterioare, având în vedere incidenţa de peste 1/1000 de locuitori în UAT Sibiu,

Începând cu data de 08.01.2022, se stabilesc următoarele măsuri:

“organizarea şi desfăşurarea activităţii în cadrul cinematografelor, instituţiilor de spectacole şi/sau concerte în spaţii închise sau deschise sunt permise cu participarea publicului până la 30% din capacitatea maximă a spaţiului în intervalul orar 5:00-22:00 şi cu purtarea măştii de protecţie tip medical sau FFP2. Participarea este permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 şi pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore, respectiv persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi şi a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2, în condiţiile stabilite prin ordinul comun al ministrului culturii şi al ministrului sănătăţii, emis în temeiul art. 44 şi al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările şi completările ulterioare;”

La nivelul Filarmonicii de Stat Sibiu se vor lua următoarele măsuri:

Obligativitatea purtării măştii de protecție tip medical sau FFP2 în spațiile publice închise şi la locul de muncă.

Accesul publicului se face în limita a maxim 30% din numărul de locuri disponibile, ca măsură de siguranță sanitară;

Activitatea cu publicul se va desfăşura în interiorul intervalulului orar 5:00-22:00;

Participarea este permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 şi pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore, respectiv persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi şi a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2, în condiţiile stabilite prin ordinul comun al ministrului culturii şi al ministrului sănătăţii, emis în temeiul art. 44 şi al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările şi completările ulterioare;

Dovada vaccinării sau trecerii prin boală pentru cetățenii UE se realizează prin intermediul certificatului digital al UE privind COVID care va fi scanat de organizator prin aplicația mobilă de verificare, iar în cazul cetățenilor străini și apatrizi definiți potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, republicată, cu modificările și completările ulterioare, prin intermediul documentului de vaccinare emis de unitatea sanitară din afara României unde a fost administrat vaccinul sau, după caz, a documentului care atestă trecerea prin boală prezentat în limba țării respective și în limba engleză;

Instituţia are obligaţia de a scana codul QR de pe certificatul digital al Uniunii Europene privind COVID folosind secţiunea „Verificare reguli interne“ din aplicaţia mobilă „Check DCC“ pentru verificarea autenticităţii, valabilităţii şi integrităţii certificatului, fără a se reţine niciun fel de date sau informaţii din certificatul verificat;

Copiii cu vârsta sub 12 ani sunt exceptați de la această regulă dacă sunt însoţiţi de o persoană cu vârsta mai mare de 18 ani şi care face dovada vaccinării împotriva virusului SARS-CoV-2 şi pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore, respectiv care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi şi a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2;

Purtarea măștii de protecție tip medical sau FFP2 în toate spațiile, precum și pe toată durata evenimentelor rămâne obligatorie, cu excepția copiilor cu vârsta sub 5 ani;

Accesul în Filarmonica de Stat Sibiu este permis numai în condițiile unui triaj observațional, ce presupune măsurarea temperaturii fiecărui vizitator/spectator. 

Accesul persoanelor, cu excepția angajaților, în incinta Instituției este permis doar celor care fac dovada vaccinării împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, care prezintă rezultatul negativ al unui test RT- PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore, respectiv care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2

În cazul persoanelor fizice provenite din state ale căror autorităţi nu emit certificate digitale ale Uniunii Europene privind COVID sau documente compatibile cu aceste certificate, organizatorii/operatorii economici care desfăşoară activităţi potrivit prezentei anexe au obligaţia de a verifica existenţa documentelor, pe suport hârtie sau în format electronic, care să ateste vaccinarea, testarea sau vindecarea de infecţia cu virusul SARS-CoV-2 a acestor persoane;

La intrarea în Instituție, este obligatorie folosirea dezinfectanților pentru mâini. Masca de protecție tip medical sau FFP2 este obligatorie pe toată durata vizitei.

Similar Suggestions

Concurs secretar muzical grad DEB
Concurs solist instrumentist grad IA - Compartiment Percuție
Lista funcțiilor personalului contractual la 30.09.2021
Concurs director tehnic
Anunt concurs promovare grad. Iulie 2021